Варианти за окачване на знамена

Хоризонтални знамена - окачване по къса страна

Хоризонтално за прът с един джоб по късата страна

Хоризонтално за прът с един джоб по късата страна

Хоризонтално за пилон с ширит и карабинки по късата страна

Хоризонтално за пилон с ширит и карабинки по късата страна

Хоризонтално за пилон с ширит и алуминиеви пръстени по късата страна

Хоризонтално за пилон с ширит и алуминиеви пръстени по късата страна

Хоризонтално с въже за кораб

Хоризонтално с въже за кораб

Вертикални знамена - окачване по дългата страна

Вертикално за пилон с един джоб по горна къса страна

Вертикално за пилон с един джоб по горна къса страна

Вертикално за пилон с два джоба по късите страни

Вертикално за пилон с два джоба по късите страни

Вертикално за пилон с ширит и карабинки по дългата страна

Вертикално за пилон с ширит и карабинки по дългата страна

Вертикално за пилон с ширит и карабинки по дългата страна + джоб на къса страна

Вертикално за пилон с ширит и карабинки по дългата страна + джоб на къса страна

Вертикално за пилон с ширит и ал. пръстени по дългата страна

Вертикално за пилон с ширит и ал. пръстени по дългата страна

Вертикално за пилон с ширит и ал. пръстени по дългата страна + джоб на къса страна

Вертикално за пилон с ширит и ал. пръстени по дългата страна + джоб на къса страна

Варианти за разполагане на цветове

Хоризонтални ивици - квадрати

Хоризонтални ивици - квадрати

Вертикални ивици - ленти

Вертикални ивици - ленти

Хоризонтално окачване по късата страна

Хоризонтално окачване по късата страна

Вертикално окачване по дългата страна

Вертикално окачване по дългата страна

Вертикално окачване с 2 джоба по късите страни

Вертикално окачване с 2 джоба по късите страни

Г-образно вертикално окачване по дългата страна

Г-образно вертикално окачване по дългата страна