BG
RO
EN
GR


Варианти за окачване на знамена


Хоризонтални знамена - окачване по къса страна

Хоризонтални знамена

Вертикални знамена - окачване по дългата страна

Хоризонтални знамена

Варианти за разполагане на цветове

 

хоризонтални ивици
КВАДРАТИ

Хоризонтални знамена

 

вертикални ивици
ЛЕНТИ

Хоризонтални знамена

 

 
Хоризонтално окачване по късата странаВертикално окачване по дългата странаГ-образно вертикално окачване по дългата страна
Хоризонтално окачване по късата страна Вертикално
окачване по
дългата страна
Окачване банер бар. Г-образно верт. окачване по дългата страна