Επιλογές ανάρτησης σημαιών

Οριζόντιες σημαίες - ανάρτηση από την πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για κοντάρι  – με ένα θύλακο στην πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για κοντάρι – με ένα θύλακο στην πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για ιστό – με σιρίτι και συνδετήρες στην πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για ιστό – με σιρίτι και συνδετήρες στην πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για ιστό – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην πιο κοντή πλευρά

Οριζόντια για ιστό – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην πιο κοντή πλευρά

Хоризонтално с въже за кораб

Οριζόντια σημαία με σχοινί για ένα πλοίο

Κάθετες σημαίες - ανάρτηση από την πιο μακρύ πλευρά

 
Κάθετα για ιστό   – με ένα θύλακο στην πάνω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό – με ένα θύλακο στην πάνω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό   – με δυο θυλάκους στην άνω και κάτω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό – με δυο θυλάκους στην άνω και κάτω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό   – με σιρίτι και συνδετήρες στην μακρύ πλευρά

Κάθετα για ιστό – με σιρίτι και συνδετήρες στην μακρύ πλευρά

Κάθετα για ιστό   – με σιρίτι και συνδετήρες στην μακρύ πλευρά + θύλακο στην άνω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό – με σιρίτι και συνδετήρες στην μακρύ πλευρά + θύλακο στην άνω κοντή πλευρά

 
Κάθετα για ιστό   – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην μακρύ πλευρά

Κάθετα για ιστό – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην μακρύ πλευρά

 
Κάθετα για ιστό   – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην μακρύ πλευρά + θύλακο στην άνω κοντή πλευρά

Κάθετα για ιστό – με σιρίτι και δαχτυλίδια αλουμινίου στην μακρύ πλευρά + θύλακο στην άνω κοντή πλευρά

Επιλογές τοποθέτησης χρωμάτων

Οριζόντιες ρίγες ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

Οριζόντιες ρίγες ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

Κάθετες ρίγες ΛΩΡΙΔΕΣ

Κάθετες ρίγες ΛΩΡΙΔΕΣ